Performance Styling Výkon Foto Video Výsledky Kontakt Guestbook
Teplom?r

Nexie od výroby nemá žádný teplom?r, což m? delší dobu hodn? roz?ilovalo. Investovat do teplom?r?, které se prodávají v autodopl?cích se mi necht?lo jak kv?li vysoké cen?, tak kv?li jejich vzhledu. Proto jsem se rozhodl jít jinou cestou. Koupil jsem v PC prodejn? teplom?r ur?ený do po?íta?ové sk?ín? k m??ení teploty disku, grafiky a procesoru. Displej je krásn? mod?e podsvícený, má t?i ?idla a m??í tedy nezávisle t?i teploty. Jediné, co bylo t?eba dod?lat, byl stabilizátor. Teplom?r mám umíst?ný v p?ihrádce pod rádiem. Zatím provizorn?. Teplom?r mi m??í teplotu venku, uvnit? a teplotu nasávaného vzduchu v sání.

 

zp?t